Twents Shantykoor

Bornse Maten

Koor in beeld

Hieronder ziet u beelden van ons meezinggala dat we hielden op 17-11-2019.
Als gastkoor traden op de Borghenders eveneens uit Borne.
Meer dan 230 gasten hadden een geweldige middag, de meeste mensen zongen goed mee.